Babītes ezers

"DĀLDERU COPE 2017"  gada lielākā zivs LĪDAKA 9kg190gr !!!

9kg 190gr...tieši tik smaga līdaka bija Leona Biedriņa lomā02.10.2017.

Pasākuma "Dālderu cope 2017" ietvaros, no laivu bāzes "Dālderi", Leons Biedriņš iegūst dāvanu karti 25,00 euro vērtībā, par 2017.gada oktobra mēneša zivi + dāvanu karti, no laivu bāzes "Dālderi", 75,00 euro vērtībā par 2017.gadā iegūto lielāko zivi.

Otra lielākā zivs, 8kg300gr, pasākuma "Dālderu cope 2017" ietvaros - Vjačeslavam Teivānam.  Vjačeslavs iegūst dāvanu karti 25,00 euro vērtībā, par lielāko zivi 2017.gada jūlija mēnesī + 50,00 euro dāvanu karti par 2017.gadā iegūto otru lielāko zivi.

Trešā lielākā zivs, 8kg170gr, pasākuma "Dālderu cope 2017" ietvaros - Romānam Tisko.Romāns iegūst dāvanu karti 25,00 euro vērtībā, par lielāko zivi 2017.gada jūnija mēnesī + 30,00 euro dāvanu karti, par 2017.gadā iegūto trešo lielāko zivi.

Vēl dāvanu kartes pasākuma "Dālderu cope 2017" ietvaros iegūst:

Vjačeslavam Šemarovam - 25,00 euro vērtībā, par lielāko zivi 2017.gada augusta mēnesī.

Sergejam Mogilēvičam - 25,00 euro vērtībā, par lielāko zivi 2017.gada septembra mēnesī.

Jurim Skangelim  - 25,00 euro vērtībā, par lielāko zivi 2017.gada decembra mēnesī.

Romānam Ostāpovam - 25,00 euro vērtībā, par lielāko zivi 2017.g. novembra mēnesī

Apbalvošana 01.05.2018 laivu bāzē "Dālderi"

 

Dabas lieguma Babītes ezera apmeklēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.409.

Laivu bāze "Dālderi" piedāvā nomā Babītes ezerā trīs grupu laivas makšķerēšanai, ūdens putnu medībām, ezera apskatei, t.i., lielās (Lielā Pella, Lote), vidējās (Seniors, Mini Pella, Engure) un mazās (Līdaka, Sams, Ego, D3).

Laivu nomas cenas 2017.gada jūnija,jūlija,augusta un septembra mēnešos:

1. Mazās (Līdaka) - 6 euro;

2. Mazās (Līdaka, Sams, Ego, D3) - 8 euro;

3.Vidējās (Seniors, Mini Pella, Engure) - 10 euro;

4.Lielās (Lielā Pella, Lote) - 15 euro.

Laivu pieteikšana zvanot uz tālruņa Nr.- 29514917

Ar ko jārēķinas laivu bāzes "Dālderi" pakalpojuma iznomātājiem:

1) Iznomājot laivu līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase, personu identifikācijas karte, autovadītāju apliecība).

2) Laiva tiek iznomāta komplektācijā ar diviem airiem. Papildus nepieciešamo laivas inventāru, t.i., glābšanas riņķis, veste, enkurs, smeļamais trauks, tiek piedāvāti bez atsevišķas maksas, bet pēc laivas iznomātāja lūguma.

3) Iespējams laivu rezervēt pa tālruni 29514917.

Laivu bāzes "Dālderi" pakalpojuma izmantotājiem (laivu iznomātājiemi un piestātnes nomniekiem) ir iespēja piedalīties pasākuma kopumā "Dālderu cope 2016" Babītes ezerā, t.n., to ka ja Jūs jūtat, ka iegūtais loms ir vērā ņemams, tad reģistrējiet to pie laivu bāzes "Dālderi" darbinieka. Līdakas laika posmā no 01.jūnija līdz ledum, bet ne ilgāk kā 31.decembris.

Ūdensputnu medības Babītes ezerā atļautas no augusta otrās sestdienas plkst.16:00 trešdienās, sestdienās un svētdienās. No 16.septembra līdz 30.novembrim katru dienu.

Babītes ezers ir iekļauts dabas liegumā „Babītes ezers”.

Dabas liegums „Babītes ezers” atrodas Latvijas vidusdaļā Babītes novadā ~30 km no Rīgas un ~4km no Rīgas jūras līča.

Šī dabas lieguma kopējā platība ir 2988 ha. Babītes ezers pēc platības ir septītais lielākais ezers Latvijā. Viņš ir seklais ezers un tā apkārtne ir nozīmīga putnu koncentrācijas vieta.

Babītes ezers ir iecienīta makšķerēšanas, putnu vērošanas un ūdensputnu medību vieta.