Medību suņi

 

Latvijā ir izveidojušās medību tradīcijas, kuras Latvijas mednieki uztur un izkopj, nu jau vairāk kā 400 gadu. Neatņemama medību sastāvdaļa ir medību suņi.

Atbilstoši savām medību īpatnībām Latvijas mednieki ir izveidojuši savu medību šķirnes  suni - Latvijas dzinējsuns. Latvijas dzinējsuns ir lielisks palīgs medībās ar dzinējiem.

 

Latvijā medībās atļauts izmantot medību šķirnes  suņus.

Katras medību šķirnes suņi ir piemēroti noteiktam medību veidam. Tomēr maldīgi ir domāt, ka pietiek tikai iegādāties dzinējsuni, putnu suni vai laiku un sekmes attiecīgajās medībās būs nodrošinātas. Ne mazāk maldās tie, kas uzskata, ka pastāv universālas suņu šķirnes, kuras vienādi noder jebkurām medībām. Lai arī cik izcilas būtu suņa iedzimtās īpašības, bez apmācības un treniņiem neviens suns nespēj teicami darboties. Pieredze rāda, ka, medījot bez apmācīta suņa, neatrod apmēram 30% nošauto ūdensputnu un bezsniega apstākļos līdz 20% dižmedījumu./Aivars Siliņš."Medību suņu audzēšana un apmācība"/

Saviem medību suņiem esmu izveidojis šķirnes medību suņu apmācību centru „Dālderi”, kurā ietilpst 4 ha iežogota meža platība, kurā mīt mežacūkas, U veida mākslīgā ala, vieta suņu izstāžu organizēšanai. Šķirnes medību suņu apmācības centrā „Dālderi” apmācu savus medību suņus un piedāvāju apmācības citu mednieku – medību šķirnes suņiem. Kinoloģiskā mācību centrā „Dālderi” iespējams iegūt konsultācijas no pieredzējušiem medniekiem – medību šķirnes suņu saimniekiem un zinošiem kinologiem par medību šķirnes suņu apmācību un iegādi. Konsultācijas iespējams iegūt gan individuāli, gan mācību bāzes un citu organizāciju rīkotajos semināros.